19-Feb-2022 | Stefan

Op 17 februari j.l. heeft na 2 jaar eindelijk weer een reguliere ledenvegadering plaats gevonden. Ruim 30 leden hebben de weg naar D'n Brouwer weer kunnen vinden en vanaf 19:30 heeft het nieuw gekozen bestuur een toelichting gegeven over het reilen en zeilen van de vereniging in de afgelopen 2 bijzondere COVID-19 jaren.

Naast de verantwoording van de bestuur aan de vergadering met een korte terugblik op de afgelopen 2 seizoenen, de financiele zaken en verantwoording over de on-line bestuursverkiezing, zijn de (oud-) bestuurleden Hans Breeuwer, Joost Helsen en Ton Verbruggen bedankt voor hun inzet als bestuurlid voor de vereniging.

De sponsorcommissie haar sponsoren nogmaals specifiek bedankt voor hun steun aan de vereniging, waarbij een foto-lijst met de leden van de vereniging is overhandigd aan de sponsoren ter blijvende herinnering.

Tenslotte is stilgestaan bij de Kilometervreters voor het seizoen 2020 en seizoen 2021. De kilometer bokalen staan inmiddels te pronken bij de A-Groep Stefan (2020) en Ton (2021), B-Groep Frank (2020 & 2021) en de nieuwe C-Groep Ton (2020) en Joost (2021). Voor 2022 staan weer mooie ritten op de kalender Toerkalender A/B-Groep 2022 en Toerkalender C-Groep 2022 en kan er weer volop gefietst worden.

Na afloop van de vergadering werd er onder het genot van een drankje na gepraat.

Namens het bestuur