08-Okt-2021 | Frans en Stefan

Willen wij alle leden uitnodigen voor de aankomende ledenvergadering. Bijgaand de agenda in de bijlage. We hopen uiteraard naar twee bijzondere COVID jaren, weer velen van jullie te mogen verwelkomen bij D'n Brouwer op 18 Oktober 2021, aanvang 19h30.

TCM Ledenvergadering 18 November 2021

Namens het bestuur, Frans van den Dungen en Stefan de Kort