30-Apr-2021 | Frans en Joost

Het bestuur heeft besloten om aanstaande zondag 2 mei het officiële TCM seizoen te gaan opstarten.

De toerkalender commissie heeft hiervoor een aangepaste toerkalender uitgewerkt voor de A , B en C groep , zie http://www.toerclubmariaheide.nl/toerkalender.

Hierin is met name voor de C groep gedurende de eerste weken een opbouw in afstand opgenomen , zoals we die normaal ook hebben , bij de opstart van het seizoen in maart. Velen van ons zijn al aan het fietsen , maar voor degenen die nog niet veel kilometers in de benen hebben , is het prettig dat er een opbouw in afstand is verwerkt. Op deze manier hopen we dat we voor iedereen een goede mogelijkheid bieden om het seizoen te gaan starten.

Het is de bedoeling dat we in groepjes van 4 fietsers achter elkaar gaan fietsen . Bij een ongelijk aantal fietsers zullen we per keer bekijken hoe we het oplossen ( Bijv. incidenteel een groepje van 3 of 5). Het is tevens de bedoeling dat er met ruime afstand tussen de groepjes wordt gefietst. E.e.a. zal door de verantwoordelijke wegkapiteins per keer worden bekeken en afgesproken , afhankelijk van de opkomst.

De officiële richtlijn van de NTFU is 2 fietsers in het buiten gebied , maar velen van ons zijn zelf al aan het fietsen op de manier zoals hierboven aangegeven.

Wij vinden het dan ook als bestuur verantwoord om dit nu ook te gaan doen in clubverband. Het is uiteraard ieders eigen verantwoordelijk om hier aan mee te doen. Wij kunnen ook begrijpen als mensen dit liever nog niet willen doen uit hoofde van voorzichtigheid.

Hopelijk zal er a.s. zondag een goede opkomst zijn. Wel willen we aandacht vragen voor de 1.5 regel bij samenkomst op het Dobbelsteen-plein!

Namens het bestuur TCM