04-Mar-2021 | Joost, Frans en Henk

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om het fietsseizoen in groepsverband op te starten.

Wat volgens de richtlijnen van de NTFU wel mogelijk is om met 2 personen te gaan fietsen,  waarbij de 1,5-meter regel in acht moet worden gehouden t.o.v. elkaar en anderen c.q. overige fietsers. (zie website NTFU - Fietsen in Coronatijd)

Wij hebben contact gehad met de toerkalender commissie die voor het seizoen 2021 toch een toerkalender heeft samengesteld, zie bijgaande mail. Degenen die willen kunnen deze tochten downloaden via de website en met maximaal 2 personen de tocht(en) gaan rijden. Zodoende kunnen liefhebbers toch duo-gewijs het seizoen 2021 starten.

Wanneer we weer in groepsverband kunnen starten is op dit moment onzeker. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen we de nieuwe startdatum van het seizoen gaan bepalen. Met de toerkalender commissie is afgesproken dat zij dan een nieuwe toerkalender 2021 zullen maken, met de gebruikelijke opbouw gedurende de eerste weken.

Op deze manier kunnen degenen die op dit moment nog niet de behoefte voelen om (veel) te gaan fietsen, toch op een later tijdstip in het seizoen starten in de groep met een normale opbouw.

Laten we hopen dat er op korte termijn wat meer duidelijkheid komt. Het bestuur wenst jullie allemaal veilige en gezonde fietskilometers toe.

Namens het bestuur TCM en de Toerkalendercommissie