17 Aug 2020 - Joost

Beste fietsvrienden,

We kunnen terugkijken op een geweldig fietsweekend, er waren maar liefst 12 deelnemers tijdens de rit naar de Posbank en het weer zat mee. Helaas was er 1 eenzijdige valpartij te betreuren maar hopelijk zonder hele grote gevolgen.

Petje af voor de kanjers die beide dagen mee zijn geweest en maar liefst 252 kilometer onder de wiel doorgehad hebben.

Toch wil het bestuur nog even jullie aandacht voor de veiligheid, het respecteren van de verkeersregels, de snelheid in de bebouwde kom en de onderlinge communicatie tijdens de ritten. Zeker als er mensen van de verschillende groepen met elkaar rijden, zoals dit weekend, erg belangrijk.

Wij hopen op ieders medewerking zodat we gevrijwaard blijven van narigheid.

Met vriendelijke groet

Het TCM bestuur.