Als bestuur kijken we weer terug op een geslaagd wielerseizoen en hopen ook voor volgend jaar hopen we dat de tourrittencommissie samen met de wegkapiteins weer een leuke en soms uitdagende agenda samen te kunnen stellen. Vanuit het bestuur wensen we iedereen alle goeds en gezondheid hopende dat iedereen voldoende tijd kan nemen om de komende weken met familie en vrienden terug te kijken op een bijzonder maar ook leuk 2022.

 Kerstwens 2023 TCM