Beste leden,

Bijgaand kunt U de notulen vinden van de meest recente Ledenvergadering welke op 17 November 2022 gehouden is in D'n Brouwer. De bijbehorende informatie kunt U hier vinden alsmede de concept notulen hier.

Namens het bestuur van Toer Club Mariaheide

Stefan de Kort, secretaris