Alle rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan om de gehele site of gedeeltes voor commercieel gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de maker. Aan de teksten of gevolgen daarvan op deze website kunnen géén rechten worden ontleend. De makers van deze site en TCM dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie of gevolgen op onze of enige Internetsite of pagina waarnaar op of onder de site van TCM wordt verwezen.
Bruikbare ideeën en opmerkingen zijn welkom en kunt u versturen naar TCM.
Klachten over de site verstuurt u naar TCM.
De makers en tevens initiatief nemers van deze site en TCM wensen u veel plezier toe met het bezoeken van onze site!